Specjalizujemy się w montażu rurociągów, urządzeń i zbiorników TWS. Instalujemy rurociągi pod ciecze agresywne na bazie żywicy i włókna szklanego. Zakres usług:

R

budowa rurociągów ciśnieniowych TWS

R

budowa rurociągów przemysłowych

R

montaż instalacji wewnętrznych

R

montaż maszyn i urządzeń na budowie

R

instalacje mokrego odsiarczania spalin

R

montaż armatury TWS

R

montaż armatury specjalistycznej

R

montaż zbiorników TWS

R

montaż skruberów i absorberów TWS

R

doradztwo

R

szkolenia laminaterskie

Korzyści z instalacji i urządzeń TWS

Już od połowy lat pięćdziesiątych tworzywa sztuczne na bazie żywicy i włókna szklanego są szeroko stosowane na całym świecie w wielu branżach przemysłu. W Polsce, choć widać już jakiś postęp, projektanci sceptycznie podchodzą do instalacji i urządzeń TWS. Niesłusznie – plusem jest stosunkowo niski koszt wykonania, duża odporność na korozję, substancje żrące, ścieranie, a także brak kosztów konserwacji. Żywotność produktów nawet do 50 lat!!!

Portfolio

Prężny rozwój firmy, dbałość o wysoką jakość świadczonych usług, regularnie podejmowane inwestycje w podnoszenie kompetencji oraz sukcesywnie powiększające się portfolio to dla PLM Pipelines Montage nie puste slogany, ale realnie podejmowany każdego dnia wysiłek i dbałość o to, aby utrzymać wypracowaną pozycję rzetelnego i profesjonalnego wykonawcy.

Kurotec Polska

Budowa dwóch przewodów kominowych (DN 6000 H 120m) na IMOS w Gdańsku i Gdyni dla EDF Wybrzeże (obecnie) oraz montaż i oddanie do rozruchu Instalacji rurociągów cienkich Mokrego Odsiarczania Spalin

Elektrociepłownia EDF Rybnik

Montaż pozi omów zraszania, rurociągów recyr kulacji oraz części rurociągów cienkich na budowie odsiarczania spalin IMOS II w elektrociepłowni EDF Rybnik na zlecenie Eco Solution

Fabryka Kurotec

Prefabrykacja i laminowanie rurociągów stacji uzdatniania wody na potrzeby i terenie fabryki Kurotec Polska w Pyskowicach

Kurotec Polska

Produkcja rur i detali TWS na potrzeby i terenie Kurotec Polska w Kozielicach

ZTUiO Szczecin

Opracowanie dokumentacji powykonawczej Instalacji Suchego Odsiarczania Spalin w ZTUiO Szczecin

SKB Plast Instal Radomsko

Budowa i montaż filtrów chloru dla Anwil Włocławek na potrzeby, zlecenie i terenie SKB Plast Instal Radomsko

SKB Plast Instal Radomsko

Budowa i laminowanie wanien, ceramiki sanit arnej dla Uzdrowiska/SPA Chlewiska na zlecenie i terenie SKB Plast Instal
Radomsko

FPI Spain

Posadowienie, montaż oraz laminowanie podziemnych rurociągów o średnicy 2800 mm ssania i tłoczenia turbin nowego bloku energetycznego na Elektrociepłowni Turów jako dalszy podwykonawca FPI Spain

Akzo Nobel Niemcy

Montaż rurociągów cienkich do produkcji chloru, jako dalszy podwykonawca f irmy Pipe Tech na projekcie Koliber dla Akzo Nobel w Ibbenburen Niemcy

Plasticon Poland, PCiC, BUDMAR

Wspieranie zasobem ludzkim oraz wdrażanie nowych technik laminowania firm laminaterskich między innymi Plasticon Poland, PCiC, BUDMAR etc…

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Montaż części rurociągów technologicznych mokrego odsiarczania spalin na budowie nowych bloków energetycznych 5 i 6 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole na zlecenie firmy Budmar

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Tworze nie dokumentacji i wdrażanie poprawek montażu wsporników SIKLA pod montaż rurociągów technologicznych mokrego odsiarczania spalin na budowie nowych bloków energetycznych 5 i 6 PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole na zlecenie firmy Budmar

ZTUIO Szczecin

Kierownictwo projektu budowy instalacji oczyszczalni ścieków w ZTUIO Szczecin na zlecenie firmy Atagor

PGE Opole

Demontaż i posadowienie na tymczasowy plac składczy kanału spalin oczyszczonych DN 9000 L 19m z konstrukcji EL +40m między absorberem a chłodnią nowego bloku ener getycznego nr 6 na budowie PGE Opole na zlecenie PCiC Poland

PGE Opole

Montaż kompensatorów na kanale spalin oczyszczonych DN 9000 L 19m absorbera i chłodni nr 5 na budowie PGE Opole na zlecenie PCiC Poland

PGE Turów

Montaż króćców, podpór TWS oraz innych detali w poziomym kanale spalin oczyszczonych DN9000 L 40m na elektrowni PGE Turów na zlecenie PCiC Poland

AkzoNobel

Budowa rurociągów TWS oraz montaż wsporników nowej części fabryki do produkcji chloru AkzoNobel projekt Inovyn na zlecenie PCiC Poland

PCiC the Nederlanden

Budowa i załadunek na ba rkę dwóch płuczek TWS z warstwą abrazyjną o p ojemności DN6500 h 5,80m na potrzeby PCiC the Nederlanden w Hengelo

Plasticon the Nederlanden

Budowa i montaż zbiorników TWS i Dual TWS na produkcji Plasticon the Nederlanden w Hengelo

Polem - Holandia

Budowa tanich silosów do magazynowania żywności i artykułów spożywczych TWS w fabryce Polem w Lemmer Holandia

AkzoNobel Boltek w Rotterdamie

Prace serwisowe na terenie AkzoNobel Boltek w Rotterdamie polegające na przeglądzie i wymianie rurociągów TWS i dual TWS na zlecenie Thermopol Belgium

PCC Rokita w Brzegu Dolnym

Montaż i oznakowanie rurociągów TWS i Dual TWS na nowej inwestycji ROK5 zakładów PCC Rokita w Brzegu Dolnym na
zlecenie firmy Kurotec

Elektrociepłownia Turów

Prace serwisowe polegające na odbudowie warstwy CBL w przewodzie kominowym spalin oczyszczonych na terenie starej części Elektrociepłowni Turów

Thermopol Belgium

Wspieranie kapitałem ludzkim przy budowie prefabrykacji rurociągów, zbiorników, filtrów, skruberów i całej gamy innych
urządzeń wykonanych z materiałów kompozytowych TWS na terenie fabryki Thermopol Belgium

BAYER

Nieustannie prowadzone prace serwisowe na innych fabrykach, obiektach przemysłowych na terenie Niemiec tj. Vinolyt, czy firmy farmaceutycznej BAYER

Inter Metal Sp. z o.o. w I nowrocławiu

Dostawa, częściowy montaż krat podestowych TWS oraz szkolenie w montażu na terenie nowo powstałej galwanizerni Inter Metal Sp. z o.o. w I nowrocławiu

PLM Pipelines Montage
Sławomir Langowski

tel. 698 736 717

HR, Kadry
tel. 603 329 931

e-mail biuro@rurociagi-tws.eu

ul. Płocka 9
87-800 Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie

Polityka Prywatności